Hledání Kudora

ateliér Fotografie Lukáše Jasanského FUD UJEP Ústí nad Labem

3. 4. – 28. 4. 2019
vernisáž: 2. 4. 2019 od 18 hodin

kurátor: Lukáš Jasanský

Kudor je potvrzením existence metafyziky ve fotografických postupech, jež nelze vysvětlit logicky
Kudor je omyl, který se stane trendem
Kudor je významný zejména svými významy
Kudor je prostor vně obrazu
Kudor je Severočeská nová vlna
Kudor nepodléhá fyzikálním zákonům, pokud je pevně uchopen myšlenkově
Kudor je momentální analogové kritérium bez obecné platnost
Kudor je absence něčeho co je apriori jasné a přítomné
Kudor je nerealizovatelná a nepopsatelná idea a víc nic
Kudor začíná i končí myšlenkou na Kudora

Postmodernismus jako způsob myšlení a umělecké tvorby měl přinést rozmanitost a svobodu. Nové vzorce zcela odstranily veškerá pravidla, která charakterizovala předchozí období. Současné umění však spíše než mnohost ideí a pohledů představuje pole bezbřehosti projevů, jež postrádají jakékoliv východisko, kromě toho, že vše je dovoleno, vše je vším a může být jakkoliv interpretováno v režimu společenské substance. 

V této situaci se na scéně objevuje Severočeská nová vlna*, která přichází s výstavou, která není v opozici k stávajícím vzorcům, spíše od nich vyvolává odstup. 

Výstava Hledání Kudora je konceptem respektujícím vlastní vnitřní řád, který na základě uvedených pravidel sám o sobě formuluje princip hledání cest jako způsob umělecké tvorby. Přičemž dodržení předem stanovených pravidel, která byla pro výstavu stanovena je v současném uměleckém diskurzu paradoxně znakem nonkonformity a svobodné volby.

Ingrid Mazalová

* studenti ateliéru Fotografie Lukáše Jasanského


Galerii Jelení podporují MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7

Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák
foto: Martin Polák

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů