Martin Netočný: Šamani obětovali velbloudy

19. 7. – 25. 8. 2019
vernisáž: 18. 7. 2019 od 18 hodin

kurátor: Tomáš Hrůza

Název výstavy Martina Netočného (*1995) odkazuje na událost, která se odehrála na počátku letošního roku a proběhla západními médii. Jednalo se o akt upálení velbloudů sibiřskými šamany za „velikost Ruska”. Z našeho pohledu barbarský čin, z pohledu lidské historie rituál nevymykající se tradicím, pomocí nichž různé civilizace vytvářely obětiny bohům s cílem zajištění rozkvětu společnosti. Problematické je však to, komu byli velbloudi obětováni. Stalin se zbavil všech šamanů důkladnou čistkou, avšak rozpad Sovětského svazu následně umožnil znovuobrození šamanských aktivit. Tato „východní New Age” nyní kolaboruje s duchem současného putinovského režimu. Jsou tedy šamani a jejich rituály poplatní době?

Netočný nám svojí výstavou klíč k pochopení nedává. Cestuje a zaznamenává, jeho jazyk je dokumentární, nevnucuje se. Hraje si s ikonami, stereotypy i humorem. Fotografie ohmatávají terén a s nadhledem dokumentují společensko-kulturní chaos. Stejně tak nenápadně vzájemně prolínají různé krajiny a země. Autor, původem z Ostravy, sám na pomezí východu a západu stojí a tuto perspektivu také ve své práci uplatňuje. To, co jeho výstavu spájí se šamany, je pak tvorba vlastního řádu a předávání vize vztahu světa a člověka.

Stejně tak jako šamani museli projít rituálem transformace, aby se šamany stali, i on prožil zásadní cestu. Náročný rituál proměny dovolil šamanům stát se odborníky na lidskou duši, již vidí a znají její „tvar” i osud. Podobně Netočný nahlíží svoji instalaci a vzájemné souvislosti mezi fotografiemi a nechává nás proniknout do vlastních úvah o způsobu vnímání světa nacházejícího se na východ od nás. Z výstavy si tak nemáme odnášet odpověď, ale spíše otázku, jak my sami můžeme dát vyšší řád lidskému světu, který jej evidentně nemá, ač by o něj výrazně stál.

Tomáš Hrůza


Výstavní program Galerie Jelení podporují MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Partneři: Kostka stav
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů