Michal Kindernay: Calendarium Cæli MMXIX 

ve spolupráci se Sárou Vybíralovou

25. 5. – 17. 6. 2020

kurátorka: Gabriela Kotiková
text: Mariana Serranová

We require just a little order to protect us from chaos.
(Gilles Deleuze, Félix Guattari, What is Philosophy?, 1994)

The word “order”, actually is misleading: we are not speaking of order, we are in fact speaking of rhythm. A new rhythm is what humankind needs.
(Franco „Bifo" Berardi, Breathing, Chaos and Poetry, 2018)

 

Sociální čas, coby protiklad času astronomickému, je v západním myšlení postulován jako skutečnost i fikce, určuje jej rytmus kolektivního života v prostoru vymezeném společností a jako takový je na homogenním, uniformním a kontinuálním astronomickém čase nezávislý. Henri Bergson v díle Čas a svoboda: O bezprostředních datech vědomí, klade do protikladu „vnitřní“, kvalitativní čas a „vnější“ čas kvantitativní. Čas naším vědomím definovaný coby plynutí později rozpracovává mimo jiné také psychologie jako čas fyziologický či biologický, další koncepty pak zase zdůrazňují multiplicitu sociokulturního času.

V podtextu nekonečného diskurzu o temporalitě v minulém století je citelná snaha získat nad časovým tokem kontrolu, přičemž diskomfort nad politickým rozměrem času v rozvrhu diktovaném společenským systémem pak tvoří samostatnou kapitolu. Félix Guattari a Gilles Deleuze vyložili své schizofrenní karty v poli metafyzického antagonismu kosmu a chaosu. Jejich kreativitě přející Chaosmosis artikuluje paradigma nelineární času v duchu nového milénia, nekontrolovatelný princip chaosu pasují na vítanou výzvu k hledání harmonie a nového řádu.

Projekt Calendarium Cæli vznikl časosběrem proměňující se oblohy; s empatií dává do souvislosti nahodilost lidského světa a cyklický rytmus, který jej přesahuje. Intenčně důležitou dimenzí projektu je jeho časová kontinuita a otevřená multiplicita. Michal Kindernay prostřednictvím obrazové kompozice mapuje astronomický rok, výsledkem je důsledná syntéza 24 hodin, 12 měsíců, 365 dní. Jeden den ve vertikálním schématu obsahuje 4320 snímků, celý rok pak 1 576 800. Chronologické řazení kalendářních dnů dokumentuje vývoj světelných a větrných podmínek a vlhkost v průběhu celého roku. 

Zvukovou složku projektu tvoří sbírka nahodile seřazených nahrávek v režii spoluautorky projektu Sáry Vybíralové. V průběhu výstavy se dosavadní počet záznamů prostřednictvím zapojení dalších návštěvníků zvýší na symbolických 365. Hlasy zúčastněných vyslovují konkrétní datovanou událost minulého roku, která pro ně měla osobní význam. Na objektivní, pasivně pozorovaný čas, který se odehrává „nahoře“, tak navazuje rok subjektivní, náhodný, emotivní.

Soustředěný zájem o témata, jako je klima, počasí a čas, není u Michala Kindernaye nový. Například již ve své loňské projekci v rámci výstavy Till Something Happens (GAMU, 2019) autor představil časosběrnou projekci oblohy, která tak v projektu Calendarium Cæli dosahuje ohromující komprimovanosti. Autenticky dutý zvuk jakoby z vesmíru a matematicky přesná projekce kontrastuje s rozmanitými, emotivně zabarvenými sděleními nejrůznějších obsahů. Výzvou k participaci pak nebe nad Prahou získává další významový rozměr, na jeho pozadí se děje transformace, dílčí událost se stává historií.

Mariana Serranová


Chcete-li se zapojit do projektu a vložit jednu z osobních událostí roku 2019 znějících z černého telefonu, nahrajte nám prosím vzkaz na záznamník na čísle 228 224 928.
Formát vzkazu je následující: datum (z roku 2019)
+ tehdejší událost, která pro vás měla osobní význam
(max. 1 věta). Vzor: „1. ledna: trhání stoličky“.


Výstavní program Galerie Jelení podporují MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Partneři: Kostka stav
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

foto: CSU Praha/Michal Czanderle
foto: CSU Praha/Michal Czanderle
foto: CSU Praha/Michal Czanderle
foto: CSU Praha/Michal Czanderle
foto: CSU Praha/Michal Czanderle
foto: CSU Praha/Michal Czanderle
foto: CSU Praha/Michal Czanderle
foto: CSU Praha/Michal Czanderle
foto: CSU Praha/Michal Kindernay
foto: CSU Praha/Michal Kindernay
Michal Kindernay: Calendarium Cæli MMXIXCentrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů