Oskar Helcel: Tekoucí dům

4. 9. 2020 – 27. 9. 2020
vernisáž: 3. 9. 2020 od 18 hodin

kurátorka: Lenka Střeláková

Videoinstalace Oskara Helcela v Galerii Jelení složená ze tří separátních a ve výstavním prostoru dislokovaných obrazových materiálů během svého cirka dvacetiminutového trvání postupně artiku­luje i překonává pnutí, které vyplývá ze zachycených intervencí. Tempo i vlastní kompozice pohybli­vých obrazů zde korespondují právě s různými typy autorem podstoupených konfrontací – jež spojuje předmět zájmu, totiž konkrétní developerský projekt – a napětí pak přirozeně vzniká i mezi jednotli­vými částmi tohoto triptychu. Například mezi uhlazenou a zaměnitelnou vizualizací administrativního komplexu a výhledy z okna na hrubou stavbu zabydlovanou mikropříběhy dělníků. Nebo mezi subjek­tivní kamerou, která je ve své nepříjemné, roztřesené a nepřehledné blízkosti současně odcizována zneklidňující akcí, a tiše distancovanými, byť stále ještě zaujatými, zorientovanými kompozicemi. Mlčenlivou, rozhodnou intruzí do prostoru a ruchu staveniště a s ostychem pokládanými, leč nikdy nezodpovězenými otázkami, jež se proto postupně stáčejí do autonomního vyprávění mimo toto dílo samé.

Pane Woolfe, jste generálním ředitelem a zakladatelem velké developerské firmy Flow East (česky „Tok Východu“ či „Tekutý Východ“?). Jaký je význam tohoto názvu? Má odkazovat k Vašemu podnikatelskému toku z Londýna do Prahy, tedy ze Západu na Východ? – Téměř 30 let svého života investujete do histo­rických budov a památek. Jak jste prožíval skutečnost, že jste musel zbourat dvě historické budovy, aby mohla Vaše Flow Building vzniknout? – Jak se svítící fasáda Vašeho domu produkující světelný smog shoduje s ekologicky udržitelnou koncepcí The Flow Building? – Co si myslíte o tom, že za sto let přijde investor a koupí Vaši parcelu, Vaši Flow Building v netransparentní spolupráci se státním apará­tem nechá zdemolovat a na jejím místě nic nepostaví, ponechá ji prázdnou a její vlastnění si nebude nijak nárokovat?

Oskar Helcel na základě sledování aktuální, kulturně politické kauzy (stavba The Flow Building na Václavském náměstí, jíž předcházela demolice dvou budov v Pražské památkové rezervaci odborné veřejnosti navzdory) ve svém díle nastoluje obecnější otázky po možnostech jednání v situaci, kdy developeři v úzké a příznačně nečitelné spolupráci se státním aparátem a jeho správními orgány arogantně a nenávratně mění urbanistický ráz historického jádra měst.

Sled dokumentů a výnosů – návrhu na demolici, kladného stanoviska k návrhu na demolici, zrušení kladného stanoviska k návrhu na demolici a zrušení zrušení kladného stanoviska k návrhu na demolici – svědčí o intenzivních a více či méně zřejmých zájmových, informačních, politických a samozřejmě i finančních tocích, které se sbíhají v základech nové, administrativně-obchodní výstavby. Do tohoto povědomého vzorce dění dále patří jak pochodující transparenty laické i odborné veřejnosti, tak i jejich spolehlivé odzbrojení účelovým zkomolením. Nekompetentní ministři kultury, úplatní úředníci a investorův příslib uspokojivě prosperujícího plynutí naoko pokorně inkorporujícího jak minulost, tak i budoucnost (tj. historický i environmentální kontext).

Umělec však rekapitulaci těchto opakujících se schémat, jakož i analýzu konkrétní kauzy přenechává profesím k tomu povolanějším a k situaci přistupuje s vědomím vlastních sil, pozic a vyjadřovacích prostředků. Promítaný triptych tak symbolicky pozvolna překrývá výchozí korporátní vizualizaci jako z generické počítačové adventury, když k ní zpracovává další vrstvy realit a sdělení a koriguje její deformované, resp. absentující perspektivní ukotvení.

Vyleštěné stěny developerského simulakra, vulgarita jeho kótované korektnosti i transparence utvářejí neproniknutelnou zrcadlovou plochu, která pak automaticky a slepě odráží dráhy zvnějšku vede­né komunikace: techniky observace, občanské uvědomělosti či aktivismu. Iluze ale není doko­nalá, architektonický projekt nemizí, nýbrž o sobě v tomto svém difuzním pitvoření nakonec přece jen i něco prozrazuje.

Lenka Střeláková


Výstavní program Galerie Jelení podporují MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7Nadační fond GESTOR pro Současné umění a GESTOR - ochranný svaz autorský, z. s. 
Partneři: Kostka stav
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal CzanderleCentrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů