Pavel Matoušek: Oko je palindrom

kurátorka: Gabriela Kotiková

Experimentální fotografická výstava. Autor zkoumá, jakým způsobem naše osobní zkušenost, vzpomínky a emoce ovlivňují vnímání výtvarného umění.

Pavel Matoušek je doktorandem Vizuální komunikace na FUD UJEP.


Výstavní program Galerie Jelení podporují MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7Nadační fond GESTOR pro Současné umění a GESTOR - ochranný svaz autorský, z. s. 
Partneři: Kostka stav
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů