Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny

28. 1. – 21. 2. 2021

kurátorka: Gabriela Kotiková

Jak vnímáme a prožíváme krajinu? A co se skrývá za horizontem? Rozhlížíme se kolem, osobní pohled nám určuje tok myšlenek. Zimní krajina, která se brzy zazelená. Probouzející se krajina, proměňující se v čase, v jednotlivých ročních obdobích. Krajina ve městě, krajina přetvořená člověkem. Imaginativní krajina. Střípky vzpomínek oživují místa v našich srdcích. Krajina dětství, prvních dobrodružství. Horizont událostí, obraz přírody.

Vedena touhou procházet krajinou a nechat se unášet vlastními představami a myšlenkami, vytvořila Markéta Souhradová pro Galerii Jelení v Praze uměleckou instalaci Za horizontem krajiny. Dílo zachycuje stopy krajiny vyobrazené pomocí experimentální kresby a materiálově pestrých a zároveň surových objektů.

Autorčin osobní záznam krajiny je dialogem s blízkou krajinou jejího domova. Procházky šumícím lesem, zamrznutí a následné tání ledu, napadené dřevo v lese, proschlé větve stromů, neposekaná tráva na louce, sběr ovoce, vaření, úklid v domě i na zahradě, praskající oheň… Zachycené momenty jsou propletené s realitou každodennosti života a jeho povinnostmi. Všechny poetické, materiálově abstraktně znázorněné procesy se skrze použité materiály – dřevo, cihla, moučkový cukr, kámen porostlý mechem, balicí papír, tuš se solí –fyzicky a mentálně přenášejí zpět do autorčina domova a aktuálně i do umělecké instalace.

Mizející horizont krajiny v ostrém slunci či v pichlavém bílém světle napadaného sněhu ilustrují křehké kresby vyvedené na velkých formátech balicího papíru pomocí solného roztoku a černé tuše smíchané se solí. Horizont krajiny se iluzivně otevírá novým představám, když vykročíme směrem vpřed; s navracením zpět k domovu se zase uzavírá, zacykluje. Proces se opakuje, obrazy a vjemy se však stále mění.

Markéta Souhradová (*1989) je mladou českou výtvarnou umělkyní, která se již během studia v ateliéru doc. Jiřího Kovandy na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem soustředila na prostorovou tvorbu. Autorka se dlouhodobě věnuje site-specific nebo procesuální instalaci a prostorové tvorbě, jež adresuje divákovu představivost i zkušenost s vnímáním vizuálně pestrého světa. Vytváří imaginativně laděné krajiny, scény či situace, které otevírá osobní představivosti diváka. Její práce se vyznačují minimalistickou estetikou, citem pro detail a ladností, ale zároveň surovou materiálovostí u jednotlivých použitých prvků – objektů v instalaci. V uměleckých instalacích z posledních let používá i médium fotografie nebo předměty každodenní potřeby. Ve všech dílech Markéty Souhradové je patrná určitá fascinace přírodními materiály, i nezastavitelným procesem času. Předmětem jejího zkoumání se tak stává vnímání i proměna vnější i vnitřní krajiny, odrazy prchavých vzpomínek a jedinečných okamžiků, které prožíváme v přírodě nebo v industriální krajině.

Adéla Machová & Markéta Souhradová


Výstavní program Galerie Jelení podporují MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7Nadační fond GESTOR pro Současné umění a GESTOR - ochranný svaz autorský, z. s. 
Partneři: Kostka stav
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny; foto: Michal Czanderle/CSU Praha
Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny; foto: Michal Czanderle/CSU Praha
Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny; foto: Michal Czanderle/CSU Praha
Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny; foto: Michal Czanderle/CSU Praha
Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny; foto: Michal Czanderle/CSU Praha
Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny; foto: Michal Czanderle/CSU Praha
Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny; foto: Michal Czanderle/CSU Praha
Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny; foto: Michal Czanderle/CSU Praha
Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny; foto: Michal Czanderle/CSU Praha
Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny; foto: Michal Czanderle/CSU Praha
Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny; foto: Michal Czanderle/CSU Praha
Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny; foto: Michal Czanderle/CSU Praha
Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny; foto: Michal Czanderle/CSU Praha
Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny; foto: Michal Czanderle/CSU Praha
Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny; foto: Michal Czanderle/CSU Praha
Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny; foto: Michal Czanderle/CSU Praha
Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny; foto: Michal Czanderle/CSU Praha
Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny; foto: Michal Czanderle/CSU Praha
Markéta Souhradová: Za horizontem krajiny; foto: Michal Czanderle/CSU PrahaCentrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů