Pavel Mrkus: Science Friction

4. 3. – 9. 5. 2021

kurátor: Ludvík Hlaváček

Pavel Mrkus se pohybuje v celé šíři umění. Byl již schopen zhostit se obtížných institucionálních úkolů, jakými jsou několikaletá pedagogická činnost v Japonsku a následně
v Čechách, osmileté působení ve funkci děkana vysoké umělecké školy, expertní činnost v oblasti nových technologií i úspěšná praxe navrhovatele výstavních projektů včetně návrhu výstavy Umění navzdory času. Vedle toho je Pavel Mrkus umělcem ovládajícím metaforické způsoby myšlení a výrazu, které mu umožňují přistupovat k vědeckým a technickým objevům se zobecňujícím nadhledem.
Ludvík Hlaváček

„Kosmos je pro Pavla Mrkuse jedním z atraktivních témat, k němuž lze v závislosti na stupni vědeckého poznání, současných možnostech výrazových prostředků i na stavu společnosti přistupovat různě... S možnostmi, které jsou vědě v současné době dostupné, zatím stále nejsme schopni dokonale poznat a plně pochopit veškeré zákonitosti a souvztažnosti, které ve vesmíru panují. Umělec si však vedle exaktního zkoumání může dovolit zapojit cit, vlastní intuici, kritický postoj nebo vizi.
Pavel Mrkus ve své digitální animaci s názvem Science Friction vytvořil virtuální 3D model na první pohled abstraktního kosmického objektu. Objekt se rozkládá
v mnohých iteracích – sledujeme opakování určitých procesů na obrazovce v měnících se strukturách. Sledujeme jeho analyzování a zkoumání, které však
k ničemu nevede... Název Science Friction je slovní hříčkou, ve které je očekávaný výraz nahrazen slovem znamenajícím tření – tedy energii zpomalující pohyb. Pavel Mrkus ve svém díle akcentuje skeptickou rezistenci proti nárokům exaktní vědy na pokrok lidstva.“
Kateřina Palešníková


Výstavní program Galerie Jelení podporují MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7Nadační fond GESTOR pro Současné umění a GESTOR - ochranný svaz autorský, z. s. 
Partneři: Kostka stav
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák
Pavel Mrkus: Science Friction/foto: Martin Polák

 

 

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů