Tereza Štětinová:
Snakes Eating Tails

7. – 30. 10. 2022
vernisáž: 6. 10. 2022 od 18 hodin

kurátorka: Klára Vavříková

Výstava Snakes Eating Tails sochařky Terezy Štětinové se obrací k tématu dětského hrdinství a nekonečného vnitřního světa, v němž se toto hrdinství odehrává. Kdy ztrácíme víru v uskutečnitelnost našich snů? A od kterého okamžiku přestáváme býti dětmi, schopnými absolutní víry v sebe sama a stáváme se skeptickými dospělými, kteří často dávají přednost vedení hlavy před vedením srdce? V roce 1979 vzešel z pera německého spisovatel Michaela Endeho –  Bastian Balthazar Bux, chlapec, který svou vlastní dovedností snít zachránil říši Fantasie z jediného zrnka písku, jež dosud odolalo náporu Nicoty. Chlapec, který pojmenoval dětskou císařovnu říše Fantasie jménem své zesnulé matky. 

„Turn around
Look at what you see
In her face
The mirror of your dreams“

Ve výstavě Snakes Eating Tails se setkáváme nejen s dětskou odvahou a hrdinstvím, ale také s pečujícím a ochranitelským mateřským archetypem v podobě prepubertální císařovny, na jejíchž bedrech leží vláda nad celou říší. Fantasie je stejně čarokrásná a křehká jako nedospělá duše, v níž je možné uskutečnit všechno. Do chvíle, než naději a víru začnou vytlačovat strach a nedůvěra a naše sny se pomalu začnou rozpadat v nicotu.

Podívej se do očí své dcery. V nich nalezneš hrdinství. To její i to své.

V koloběhu života své role postupně střídáme. Jsme dětskými hrdiny. Jsme matkami. Jsme matkami dětských hrdinů, jež musíme pustit na nebezpečně divokých koních do temných Bažin smutku, aby mohli prožít svá dobrodružství a dospět. A na konec… aby mohli naleznout odvahu k tomu, dělat to, co si přejí.

„Do What You Wish“


Výstavní program Galerie Jelení podporují MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s. 
Partneři: Kostka stav
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netNáš REGION
Mladý svět a UMA: You Make Art

foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal CzanderleCentrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů