Cortex
ateliér Intermédia FAMU Praha

vernisáž: 16. 11. 2023 od 18 hodin
17. 11. – 10. 12. 2023

vystavující: Zuzanna Bielicka, Mercer Breitenbach,
Anna Černická, Hsin Yi Chiu, Eliška Klimešová,
Villads Rex Kneiding, Mike Ma, Kristýna Mikulková,
Helen Mountaniol, Jakub Pavlík, Natálie Pešková,
Iriina Degtereva, Flore Rigoigne, Tereza Šimoníková

kurátoři: Štěpánka Šimlová, Jiří Procházka

Cortex si nejvíce spojujeme s funkcí šedých mozkových buněk, ale jedná se o druh tkáně, který se vyskytuje kolem orgánů všech živočichů, v částech struktur rostlinných organismů a v geologických útvarech, kde organická hmota prostupuje anorganickou.

Představa cortexu ve všech jeho podobách byla základní strukturou k tvorbě výstavního projektu v Galerii Jelení. Autoři pracovali v úzkém spojení, v dynamice tvoření společného z jednotlivých autorských vstupů. Zároveň autoři představují výstavu jako koncept živého organismu, který se bude během celé výstavy proměňovat a reagovat na významy, spojení, atmosféru i události, které budou v čase výstavy přicházet.

Výstavní projekt si klade za cíl pracovat s výstavou / galerií jako s bezpečným prostorem, který je otevřený pro všechny. Během výstavy budou vznikat spontánní i plánované performance, rozhovory, diskuze, malé workshopy reflektující představy aktérů o roli umělce v současné společnosti.

Cílem je vytvořit barvitý a proměnlivý celek, kde by měly zaznívat všechny ideje s různou intenzitou ve vzájemné i okolní harmonii. Diváci se tak mohou setkat s intuitivní nástěnnou malbou Mercera Breitenbacha, s reflexí nástrojů pozitivní motivace a křehkými objekty mezi smetím od Villadse Rexe, „hraniční“ tapisérií Helen Mountaniol, jejímž současným tématem je psychické zdraví. Irina Degtereva používá médium performance ke komunikaci aktuální politické situace ovlivněné válkou a upozorňuje na křehké postavení studentů jako „reprezentantů“ svých zemí.

Anna Černická představuje svoji citlivou práci s objekty a instalacemi z přírodních materiálů, Zuzanna Bielická snově zhmotňuje dědictví zkušeností z prostředí katolické církve, Jakub Pavlík převádí dvourozměrné obrazy do prostoru a upozorňuje na možné souvislosti, Natálie Pešková vstupuje na pole detabuizace a etiky v erotickém průmyslu. Tématem práce Mike Ma je pohyb diváků a účastníků v konkrétním prostoru, zatímco Eliška Klimešová věnuje pozornost zapojení účastníků a propojování jednotlivých děl a doplňkových témat programu. Flore Rigoigne představuje svoje intuitivní malby, na nichž neustále pracuje, a to i během expozice výstavy. Hsin Yi Chiu využívá netradiční materiály k jemným instalacím – podobně jako Kristýna Mikulková, která využívá organické motivy z detailů přírodnin.

Autoři prezentují také společné malby, tisky, kresby a objekty, které vznikly při kolektivní práci a které jsou předmětem neustálé proměny.

Doprovodný program výstavy Cortex v Galerii Jelení

  • 23. 11. 2023 od 16 hodin: Kacper Senkowski – projekce a hudební performance
  • 25. 11. 2023 od 16 hodin: Somatický workshop
    25. 11. 2023 od 19 hodin: Jemná vinyasa jóga – lekce s Marianou Němečkovou
  • 29. 11. 2023 od 16 hodin: Is FAMU no longer a safe place? – diskuse s Michalem Šimůnkem a Helenou Fikerovou
  • 30. 11. 2023 od 18 hodin: Taste of Shibari at Cortex – performance a workshop s @roperaspberry
  • 7. 12. 2023 od 16 hodin: Mike Ma: Performative Reading – čtení/performance s Mike Ma
  • 9. 12. 2023 od 17 hodin: Movie Night & Crochet & Hot Chocolate – promítání a workshop s Viktorií Weiszovou

Výstavní program Galerie Jelení podporují MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a Rozvojový a podpůrčí fond GESTOR 
Partneři: Kostka stav
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.net a artalk.cz

foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal CzanderleCentrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů