Žofie Eder: Mountain Mamma,
Take Me Home

10. 3. – 2. 4. 2023
vernisáž: 9. 3. 2023

kurátor: Jiří Kovanda

Cesta ubíhá pomalu, ale nepřetržitě. Plynule. Tvar střídá tvar, jakmile jeden míjí, jiný vzniká. Nevidíme však stromy ani hory, i když je můžeme tušit... Vidíme obrazy, barvy, zářivé i tlumené, a spatříme skrze ně i to, co je za obzorem. Uvidíme neuzavřenost a míjení... 


Výstavní program Galerie Jelení podporují MKČRMagistrát hl. m. Prahy
Státní fond kultury ČRMČ Praha 7 
a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s. 
Partneři: Kostka stav
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.net a artalk.cz

foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle

 

 

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů