Marie Holá: Soft Graze

14. 6. – 7. 7. 2024
vernisáž: 13. 6. 2024 od 18 hodin

kurátorka: Julie Nešlehová

Neuspořádané vzpomínky se stávají těžšími, spolu s pocity nejasnosti a blíže neurčené nespokojenosti zahalují mysl mlhavým obalem, který zastírá plynutí času a racionální vnímání reality. Toužíme po blízkém kontaktu, který nás vymaní z této iluzivní skutečnosti, po letmém, a přitom ostrém a přesném doteku. Každý takovýto dotek je ozvěnou našich potřeb i obav. Pnutí rozprostírající se v poli mezi tím, co chceme a čeho se obáváme, nás svírá v nekonečné a nekontrolovatelné smyčce opětovného prožitku. Prahneme po uzdravování a ochraně zároveň, čímž se však vystavujeme nebezpečí. Hranice mezi tím, co nás chrání a co nás ohrožuje, je nejistá. Jisté je pouze to, po čem slepě toužíme. Proplouváme krajinou prožitků, některých se chceme znovu dotknout, jiných ne. Těsná blízkost je lákavá, zároveň může být velmi zraňující.

Lze se zbavit emocionálního patogenu pouhým vyoperováním škodlivé tkáně, aniž bychom se zaměřili na skutečné jádro věci? Co se stane, když do naší tělesné a duševní existence zasáhneme technickým instrumentem? Dokáže dotek strojového objektu, který naruší bezčasou existenci zaklenutou v oné mlhavé smyčce, vytvořit akcelerátor potřebný pro uvedení událostí do pohybu?

Soft Graze je sada nástrojů s fiktivní účelovostí, která otevírá cestu k samoobslužnému užití dle individuálních potřeb. Instrumenty je možné sériově vyrábět, přičemž nejvyššího účinku lze dosáhnout při jejich duplicitě. Dvojice a párovost je potřebná pro samotnou existenci, stejně jako pro uskutečnění dotyku či pohybu. Instrumenty vyrobené z kaučuku a oceli vytvářejí funkční soužití organických a neorganických materiálů. Nástroje dokážou způsobit malou oděrku, lehké zranění, zároveň však mohou hojit. Nástroje svou fyzickou formou reagují s neviditelnou tenzí a podněcují tak k jednání, k prolomení bezúčelného ticha a nečinnosti.

Dualita prostupující mnoha vrstvami tématu tvoří hravou léčku, která (ne)umožňuje vnímat rozdíly mezi lidským a nelidským dotekem. Který z nich může být ničivý a který žádoucí?

Výstava je diplomovou prací Marie Holé z ateliéru VU4 – Critical Optics, UMPRUM, a kurátorským projektem Julie Nešlehové z katedry Teorie dějin a umění, UMPRUM.


Výstava Soft Graze je podpořena MŠMT z prostředků Specifického vysokoškolského výzkumu pro rok 2024.

Výstavní program Galerie Jelení podporují Ministerstvo kultury ČRHlavní město PrahaStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a Rozvojový a podpůrčí fond GESTOR 
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.net a artalk.cz

foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů