V zahradě, květinou.

5. 4. – 28. 4. 2024
vernisáž: 4. 4. 2024 od 18 hodin
komentovaná prohlídka: 28. 4. 2024 od 16.30

Masha Kovtun, Markéta Skalková, Barbora Štýblová, Nicolas Prokop

kurátor: Robin Seidl

Rád bych se prošel rozkvetlou zahradou, lehl si do trávy a díval se na mraky. Na chvíli na nic nemyslel. Rád bych si promluvil s květinou a zeptal se jí, jestli si na mě vzpomíná.

Pro Galerii Jelení tento rok připravuji dvě výstavy z pozice kurátora. V této roli se ve své tvorbě ocitám poprvé. K výstavě V zahradě, květinou. jsem se rozhodl přistoupit spíše jako umělec, jeden z autorů výstavy – tato role je mi totiž mnohem bližší. Ke spolupráci jsem oslovil tři autorky a jednoho autora, kteří se ve své tvorbě dříve nebo později dopracovali k zobrazení motivu květiny, která se pro ně, stejně jako pro mě, stala důležitým znakem. Skrze květinu sdílíme emoce a obavy, které se dotýkají nás všech. S autory se tak ocitáme na místě, které se nám může zdát povědomé – jako zahrada u našich prarodičů, chalupa, kam jsme jako malí jezdili na víkendy, nebo les za domem, kde jsme si hráli a stavěli si domečky. Při bližším pohledu však zjistíme, že v této zahradě se vedle vzpomínek objevují i zcela odlišné formy rostlin a druhy živočichů, než jaké si pamatujeme.

V obrazech Mashy Kovtun se odráží silný vztah k tématu domova a ztrátě bezpečí vyvolané válkou na Ukrajině. Jsou to intimní pohledy z okna domu, v kterém za současné situace nemůže žít, pohledy, na které neustále vzpomíná. V kresbách Markéty Skalkové je cítit silná empatie k přírodě a její proměně. Z nespočtu kreseb, kterými si Markéta téměř denně zapisuje své emoce, vyvstávají tvorové – nové druhy živočichů – kteří se objevují pod nánosy starých vrstev. Barbora Štýblová poukazuje na blízký a intimní vztah člověka s přírodou. Její květiny vyzařují radost z okamžiku setkání a života, který objevily. Květiny Nicolase Prokopa působí oproti tomu, jako by procházely světem, který je již bez lidí. Procházejí a vzpomínají, některé snad truchlí. Všechny umělce tak spojuje silný vztah k přírodě a budoucnosti našeho soužití s ní.

Robin Seidl

Masha Kovtun studuje na pražské UMPRUM, kde pokračuje v magisterském studiu v ateliéru Výtvarné umění III pod vedením Michala Pěchoučka a Dominika Gajarského. Na Ukrajině, odkud Masha pochází, získala bakalářský titul v oboru architektura na PGASA. Pracuje s instalací, kombinuje média malby, videa a sochy. Její tvorba v sobě nese nostalgii, melancholii a snahu hledání vlastní identity determinované specifičností situace imigrantky dlouhodobě žijící v Praze. Její tvorba se proto silně vztahuje k tématu domova v nejširším slova smyslu, a ke ztrátě intimity a bezpečí v neustále se proměňujícím světě.

Nicolas Prokop je česko-německý multidisciplinární umělec. Magisterské studium ukončil v ateliéru Výtvarné umění I pod vedením Zuzany Jakalové a Dominika Langa na pražské UMPRUM v roce 2023. Ve své práci využívá přírodních materiálů, z jejichž dematerializace a rematerializace vychází zvláštní organická estetika jeho díla. Prostřednictvím své práce nám předkládá vlastní představy o jiných prostředích i mikroskopické pohledy na svět a mezidruhové vztahy.

Markéta Skalková je umělkyně, performerka, grafická designérka a tatérka. Nejčastěji pracuje s médii kresby, textilu, instalace, objektu, počítačové grafiky, živé akce či zvuku a jejich kombinacemi a průniky. Jako členka skupiny Welnesssssseskupení se podílí na uměleckém výzkumu odpočinku a relaxace v podmínkách pozdního kapitalismu. Markéta v současnosti dokončuje magisterské studium v ateliéru Environment na FaVU VUT v Brně.

Barbora Štýblová absolvovala bakalářské studium na Masarykově univerzitě v Brně a momentálně studuje na pražské AVU v ateliéru Malba II pod vedením Milana Mikuláštíka a Julia Reichla. V Barbořiných malbách se odráží intimní vztah člověka k přírodě, zemi a rostlinné říši.


Výstavní program Galerie Jelení podporují Ministerstvo kultury ČRHlavní město PrahaStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a Rozvojový a podpůrčí fond GESTOR 
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.net a artalk.cz

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů