Jiří Skála a Marek Ther: Microfiltration
16. 1. – 26. 1. 2001
kurátor: Gabriela Bukovinská

 

Výstava "Microfiltration" je zatím nejvíce alternativní výstavou Galerie Jelení, protože výstavu netvoří vystavená díla, ale v podstatě odpad roztroušený po zemi, doplněný fotodokumentací. Autory výstavy jsou dva studenti Akademie výtvarných umění Jiří Skála a Marek Ther (ateliér Vladimíra Skrepla a Jiřího Davida). To, že je výstava pro někoho možná vizuálně zvláštní je způsobeno tím, že podstatou výstavy byla performance, při níž byly využity vnitřky použitých zásobníků do vysavačů. Po vernisáži je zde vystaven její výsledek, doplněný fotografiemi jejího průběhu.

Oba umělci shromáždili šestnáct různých zásobníků do vysavačů, z šestnácti různých domácností. Poté provedli dvouhodinový průzkum tohoto odpadu. To probíhalo při použití respirátorů, protože z otevřených zásobníků vycházel oblak prachu. Podle autorů je obsah velmi zajímavý a obsahuje mnoho různorodých informací. Předměty, které zde byly nalezeny jsou sponky, kamínky, sklíčka, tyčinky na čištění uší, chlupy zvířat, apod. Je v nich však obsaženo také velké procento různých neviditelných mikroorganizmů, roztočů a odpadlé lidské kůže. Výsledky rozboru jsou popsány na stěnách galerie s označením, z jaké rodiny byl zásobník zapůjčen.

Hlavní část performance bylo "klonování" jednotlivých zásobníků. Z každého zásobníku byla odebrána polovina - která tvořila základ nového klonu a ta byla spojena s další polovinou jiného zásobníku. Z nově vytvořených obsahů byly opět odebrány poloviny na základě genetického systému a spojeny s dalšími polovinami mezi sebou, postupně až ke vzniku jednoho zásobníku, tvořeného jako společný genetický záznam ze všech dohromady.

Gabriela Bukovinská

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů