Umělecká skupina RAFANI: Plán
23. 2. – 23. 3. 2004

 

Galerii Jelení tvořil prostor obdélného tvaru s dvěma okny v protilehlých kratších stranách. 

Uprostřed místnosti jsme pomocí dřevěných trámů potažených černou látkou vydělili chodbu s nízkým stropem, rovněž z černé látky. Délka galerie tak zůstala zachována, ale její šířku jsme zkrátili na jeden a půl metru. 

Po obvodu chodby jsme ve výšce očí vynechali dvacet oken, do kterých byly instalovány počítačové tisky formátu A2. Jednalo s o prezentaci projektů pěti plánovaných akcí a výstav umělecké skupiny Rafani, včetně jejich popisu, textu projevu a předpokládaného způsobu propagace. Tyto nerealizované akce nesly názvy Příčina 03, Tajsaskero koter, Hymna, Kolotoč, Říp. 

Tisky byly zezadu prosvětleny zářivkami upevněnými po obvodu původních stěn galerie. Tyto zářivky představovaly jediný zdroj osvětlení, neboť obě okna jsme překryli černou látkou a všechny možnosti vstupu za látkovou chodbu zaslepili.


 

Text úvodního projevu:
Vznik koncepce výstavy má řadu fází. V první fázi určí výkonný výbor několik svých členů. Ti pak předloží tematický okruh výstavy a pokusí se jej zdůvodnit ve vztahu k dosavadní činnosti Umělecké skupiny Rafani. V druhé fázi tento plán zhodnotí schůze výkonného výboru. Je-li po připomínkách schválen, dostanou určení členové právo disponovat společnými finančními prostředky a začíná třetí fáze - realizace. Čtvrtou fázi tvoří kolektivní posouzení výsledků a v případě kladného zhodnocení jejich vystavení.

Tento nový způsob práce:

1) zbavuje umělce jejich izolace a umožňuje jim vyměňovat si zkušenosti z tvorby nových děl

2) pomáhá překonávat staré, zažité metody

3) pomáhá umělci ujasnit si postavení jeho práce a myšlenek v širším společenském kontextu

4) potvrzuje, že svobodný výběr úkolu a vzájemná spolupráce jsou demokratickými formami umělecké tvorby

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů