Evžen Šimera: bez názvu
17. 11. – 30. 11. 2005

 

Jeden z filmů Evžena Šimery začíná takto: Na nemocničním lůžku se probudí pacient a unaveně se rozpomíná na úraz v autě, jenž se mu právě přihodil. Po chvíli z jeho zmatených výpovědí pomalu začínáme chápat, že se rozvzpomíná na slavná umělecká díla, která „viděl“. Byla totiž umístěna na nafouknutých airbazích v  autě, která Evžen Šimera připravil pro výrobu tak, aby si zákazník mohl z katalogu vybrat obrazy Hieronyma Bosche, nebo dalších slavných umělců, speciálně upravených pro tento účel.

V následujícím práci vystavené ve Francouzském institutu E. Šimera rozdal příchozím návštěvníkům výstavy recepty a ingredience, s nimiž měli doma upéci francouzský slaný koláč Quiche. Později za nimi přišel domů a výsledek pečení, jako součást výstavy vyfotografoval. Je též autorem profesionálního designu oblečení - uniforem pro studenty AVU v  Praze. Jejich návrh souvisí s jeho společným zájmem s Ondřejem Brodym a Markem Therem o módu, hudbu a další projevy 80. let, pro které už delší dobu vytvářejí vlastní archiv a eskortní službu.

Všechny zmíněné aktivity E. Šimery mají společný prvek pronikání do veřejného prostoru nebo do prostoru pro umění nezvyklého (v případě airbagů je divákovi umění přímo “vpáleno” do obličeje). Na Bienále Zvon 2005 Evžen Šimera vystavil geometrické, minimalistické sochy jejichž součástí bylo video, na kterém bylo vidět skateboardisty v  parku na Letné jak po těchto dílech “jezdí”.

Pro výstavu v  Galerii Jelení autor vyrobil nápisy na zrcadlech a oknech, využívající úryvky romantických písní, které však otevřeně odkrývají jeho soukromé problémy, neúspěšné vztahy s dívkami, apod. Nápisy vypadají na první pohled jako ledabylé načrtnuté poznámky, vznikly však speciální technikou vypálením kyseliny do skla, a nejde je tedy již vymazat.

Gabriela Bukovinská

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů