Jan Wolfchen Vlček: BUM PRÁSK BUM
17. 1. – 11. 11. 2005
kurátor: Gabriela Bukovinská, David Adamec

 

Jan Vlček je vojenský malíř. Základním tématem jeho tvorby jsou Husité, letadla, lebky a zbraně. Na první pohled by se mohlo zdát, že jsme konfrontováni s obrazy nějakého militantního, nacistického psychopata, ale tento dojem se brzy rozplyne, jelikož pod hávem chlapáckého brnění se skrývá vtip a křehká něha. Honzovy obrazy postrádají patos, spíš promlouvají jazykem ironie a sémantických her. Husité sedlají brontosaury, létají v grippenech a skryti do trojských koní bojují v poušti u Ninive. Důležitým tématem Janovy tvorby je i cyklus lebek "memento mori", zde zastoupený bohužel pouze jediným obrazem. V rámci tohoto klasického ikonografického schématu si umělec pohrává s různými "druhy" malby a často sem vměstnává i rozličné zcela nepatřičné artefakty (Santa čepička). Řekněme si to na rovinu: Vlčkovo umění je bytostně humanistickým poselstvím, zoufalým výkřikem do tohoto cynického světa, zcela v duchu názvu jednoho z vystavených obrazů: PEACE IS SUPER / I LOVE BOMBS.

Janovy obrazy jsou malovány se sympatickou a bravurní lehkostí, přičemž umělec střídá nejrůznější techniky od oleje po střelný prach či asfalt.

Poznámka: V rámci vernisáže provede umělec performance ve které bude střílet ze zmenšené repliky lodního kanónu ze 17. století.

David Adamec, Gabriela Kotíková

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů