Martin Kopecký: Klub Jednota
9. 5. – 2. 6. 2005
kurátor: Michal Pěchouček

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů