Štefan Tóth: Apropriace II.
16. 9. – 9. 10. 2008
kurátor: Dominik Lang

 

Štefan Tóth je po dlouhé době v dramaturgii Galerii Jelení umělcem, který projekt nabídl galerii sám. Je to postup, na jehož konci obecně bývá buď uspěšně vykonaná výstava nebo nadlouho odrazený galerista (I když je to zcela běžné, zejména v západním galerijním provozu). S omluvou se přiznávám Štefanu Tóthovi, že i já jsem dlouho váhal. Nakonec mě paradoxně navnadilo spíše celkové Tóthovo umělecké působení než konkrétní vystavený projekt. Štefan má na naší scéně speciální, možná okrajovou pozici. Z mého subjektivního pohledu je to z části dáno apriorními předsudky, které naší výtvarnou scénu přesycují.

Jeho poslední projekty jsou bez vyjímky apropriačně zaměřené. Jako diplomovou práci představil remaky kippenbergerových objektů. I jeho další projekt (prezentovaný zde v Jelení) má tento charakter. Jde o obrazový cyklus inspirovaný plátny Neo Raucha. Možná jde o komentář, krok na druhou, schození schozeného. „Tematický soubor by měl ukázat podivnost a kuriozitu uměleckého snažení tzv. apropriačního aktu.“ Pracovat s apropriacemi považuji za velice složité, nebezpečnější, než pracovat na původních projektech. Recherche musí být totiž přesně artikulovaná, ve správný čas a na správném místě a to je v místním kontextu ale i umění obecně komplikované. Tóth navíc víc než své emoce a intuitivní senzitivitu používá strohý „intelektuálovitejší“ (verbální) přístup, který současný, již utvořený okruh publika, trochu odrazuje. Ke Štefanovým vlastnostem, které mají vliv na jeho práci patří zdravá ambicioznost a pracovitost, na charakter jeho práce mělo také vliv členství v první skupině Kontextual a spolupráce s Vladimírem Peškem a pobyt v intermediální škole na AVU. Škola založená na plnění zadaných ukolů, jež se po delším pobytu stává pro většinu nesamostatných studentů pastí, nebyla ale pro Štefana Tótha konečná. Naopak na ni svou uměleckou praxí letos navazuje jako doktorant. Preji Štefanovi Tóhthovi více pozornosti, protože pouze s ní je možné přesněji se zapojit do všech částí provozu v rámci pražské komunity.

Dominik Lang

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů