Lukáš Jasanský - Martin Polák: Barevná fotografie
26. 10. – 12. 11. 2010
vernisáž 25. 10. v 18:00

 

Výstava Lukáše Jasanského a Martina Poláka je součástí ocenění, které v loňském roce dvojice získala od zástupců mladé generace prostřednictvím aktivity Umělec má cenu. Ta vznikla v roce 2007 z potřeby upozornit, kdo je pro mladší generaci autoritou a kdo má její respekt. Po Jiřím Kovandovi, Vladimíru Skreplovi Adrieně Šimotové byla čtvrtým garantem ceny právě umělecká dvojice Lukáš Jasanský a Martin Polák, která před třemi dny předala pomyslné žezlo pro nadcházející rok Václavu Stratilovi.

Aktivita Umělec má cenu má oproti dalším cenám jiný „přátelský“ charakter, vznikla spontálně, neoficiálně a zprvu možná spíše jako žert. U jejího zrodu stál Dominik Lang a Michal Pěchouček, byla to reakce na někdy až přehnaný kult mladých, kult několika „vyvolených“. Jako upozornění na nedostatek příležitostí pro střední a starší generaci, zaplnění mezigenerační proluky. Postupně však cena získává na důležitosti, laureáty a finalisty ceny jsou nejkvalitnější umělci, kteří však mají zároveň vysoké morální kvality a určitou skromnost, neochotu se prosadit a zviditelnit za každou cenu… 

V rozhovoru pro rádio Vltava ocenění charakterizoval sám autor, Martin Polák takto: „Umění není sport, nejde o medaile. Ale tato cena má příjemnou atmosféru, myslím tím lidi, kteří ji organizují. Celá ta trochu alternativa k ceně Chalupeckého…Je mi to nějak blízké, je to trošku, trošku hra na něco vážného“. A na otázku, co by mladým umělcům poradil odpovídá: „To je hrozně hloupé říkat nějaká moudra, ale zdá se mi dobré se nesnažit být příliš brzy co nejvýše…Je dobré vytvářet věci a najít si v nich vlastní potěšení…“

http://www.rozhlas.cz/mozaika/vytvarne/_zprava/655406

Lukáš Jasanský a Martin Polák pracují výhradně ve dvojici a zabývali se doposud černobílou fotografií, téměř výlučně se jedná o rozsáhlejší cykly fotografií. V poslední době zaujal cyklus fotografií - který byl vlastně dárkem skromnému českému umělci - Janu Mertovi. Autoři se rozhodli použít svou fotografickou metodu k zachycení nejdůležitějších míst jeho života od porodnice, kde se Jan Merta narodil, do dneška. Za pomoci Mertovi laskavé ženy Lenky a přátel složitým způsobem ztrávili více než půl roku k vytvoření rozsáhlého archivu černobílých fotografií souvisejících s jeho životem. Dům, kde se narodil, škola do které chodil, kostel, kde sloužil jeho otec, ohrádku na kompost na zahradě, kterou  vlastnoručně ztloukl, plejádu galerií, kde vystavoval. Vše bez jediné fotografie jeho výtvarného díla. Výstavu mu věnovali jako překvapení u příležitosti jeho retrospektivní výstavy ve Wannieck Gallery v Brně. Podobně jako v jiných dílech Jasanského-Poláka byl zde předkládán zvláštní, „objektivní“, strohý pohled na skutečnost, zdánlivě bez emocí. Pro Galerii Jelení autoři vybrali soubor barevných fotografií, navazující  na nedávnou výstavu v Galerii města Blanska. Obsah barevných zátiší opět potrvzuje charakter práce dvojice - neustálý vývoj, citlivou analýzu okolí, každodenních věcí v tomto případě i prací svých kolegů. Součástí je ironie, záměrně na hranici „výtvarničení“, ale i zpochybňování média fotografie a sama sebe. Zajímavý je způsob instalace, jež expanduje do nečekaných míst. Přestože Jasanský a Polák patří mezi významné umělce i v celosvětovém měřítku, jejich práce je v určitém smyslu skrytá a dostatečně nedoceněná. Přesto anebo právě proto jsou inspirací a respektovaní mladou generací.  

Gabriela Kotikova

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů