Jan Šalda: Jarní výstava
22. 3. – 7. 4. 2011
vernisáž 21. 3. v 18:00
kurátor: Radek Jandera
hosty výstavy jsou bratři Květoňovi

 

Jan Šalda nesampluje populární umělecké přístupy, nesurfuje na aktuálních uměleckých vlnách. Jako fotograf pracuje s analogovou fotografií, kterou nemanipuluje. Ačkoliv tvrdí, že k použité technice kresby se dopracoval sám, zřejmě žádný styl neiniciuje. Zarputile pracuje na abstraktních cyklech pastelů a fotografických dokumentujících záznamů. Studia na vysoké škole (FUD v Ústí nad Labem) se rozhodl opustit těsně před jejich závěrem, v okamžiku  absolvování státních zkoušek. Po škole se pokoušel sehnat práci, nakonec se stává sezónním sekáčem obce Velké Žernoseky. 

Z mnoha svých cyklů vybral Jan Šalda pro Jarní výstavu v galerii Jelení méně existencionální, starší řadu pastelů - Motýli (2006) a sérii fotografií - Ploty (2010). 

Jako hosty výstavy přizval JŠ bratry Květoňovy s krátkým jarním videem Jabloň (2010).  

Radek Jandera, 2010


Jenom člověk všechno mění
Psát dohromady o fotografii a Janu Šaldovi je ošidné. Fotí prostě, ale své práce interpretuje jako Karel Jaromír Erben. Pařezy s vyvrácenými kořeny pro něj představují zakleté lidi, koruny vrb jsou lidé mezi sebou propojení, plakátovací sloupy zas staří dědečkové, moudří rádcové. Pohádka? Spojení fotografie s magickým myšlením je pevné, navíc mezi Šaldovy favority patří Karel Malich, Václav Boštík a pozdní František Drtikol, čeští umělci se silným spirituálním programem. Na Šaldových fotografiích však spíš než pulzující proudy energií najdeme kulturní odpad, nebo nenápadné fragmenty přírody v různých fázích růstu a rozpadu. Překážku k pochopení Šaldova směřování představuje také konkrétnost média fotografie a stejně nehybný postoj autora k němu. Vypovídá o tom i jedno z klasických školních cvičení, autoportrét. Šalda vyfotil přední masku automobilu. Zdánlivě stejně banálním způsobem postupuje při sestavování fotografických sérií. Zvolený námět, například roští, vyhledává a systematicky fotografuje.

Zdá se, že podobně jako v jiných sériích usiluje o vytváření soupisu stop nepatrných přírodních dějů a výsledků okrajových činností lidí. „Zajímají mě lidské aktivity v lese“, vysvětluje. Cyklu Dřeva (2005) předcházely Pěšinky (2003), fotografie pěšinek vyšlapaných zvířaty, stopy času a zániku sleduje v Kořenech (2005–2006) V roce 2004 za nízkého slunce fotografuje na loukách a v lesích svůj stín. Souběžně s fotografováním kreslí a vytváří intenzivně barevné nefigurativní pastely. Svůj další fotografický cyklus Vrby (2005) autor komentuje: „Vidím v nich lidi, jak jsou propojení, jak se baví a co z nich vyzařuje“. Mezní polohu pro diváky i pro médium fotografie tvoří soubor několika téměř totožných pohledů pod desku stolu v jednom z litoměřických nočních barů. Šalda mačkal spoušť v okamžicích, když cítil nejsilnější příliv energie. Poslední práce vychází opět z pozorování obyčejného přírodního děje. V cyklu Louže (2006) zaznamenal Šalda změnu, která přichází s deštěm a ovlivňuje život v nejbližším okolí. Vzniklá louže přetváří prostředí a stává se lokálním centrem společenství živočichů.

Zájem o zaznamenávání veškerých (i těch neviditelných) pohybů energie a přirozených procesů vzdaluje Šaldu od těsného vztahu se soudobými artovými aktivitami, které sledují uměle vyvolaný proces jako samotný obsah. Překážkou je i autorova důsledná ignorace běžné vizuální popkultury, módy i dějin umění. Přitom jeho pozorovatelské výpravy do přírody i duchovní cesty za absolutní jednotou mohou být považovány za jednu z odboček ve směřování výtvarného umění posledních desetiletí, které přikládají význam neukončenosti děje před definitivní estetickou podobou.

Jan Freiberg, magazín Fotograf č. 7, 2006

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů