Markéta Kinterová: Hydroprojekt
4. 10. – 20. 10. 2011
vernisáž 3. 10. v 18:00

 

Akt zapálení cigarety a její následná konzumace nepotřebuje další pointu. Co v něm obsažená mechanická spolupráce psychoaktivních látek dráždících nervové receptory a kontextu mometnální situace přináší, každý kuřák dobře ví a pro nekuřáky je tu řada známých faktů. Akt pozorování a následného fotografování obvykle pointu má. V Hydroprojektu Markéta Kinterová dokumentuje stereotyp odehrávající se denně na jednom a tomtéž místě fotografovaném z protějšího okna. Nesčetně opakovaná akce akcentuje především rutinu, s jakou je o pracovních pauzách v jednom projektovém ústavu provozována, a mluví tak neméně výmluvně o stereotypu kancelářského života za okny budovy.

Markéta Kinterová nepředstavuje projekt založený na anonymitě veřejného prostoru poprvé, v minulosti to byla například diplomová práce Darkside nebo soubor fotografií z parku, kde nechala pozorovanou situaci k pointě dospět samovolně. U Hydroprojektu sice název ironicky odkazuje na konkrétní místo, ale posiluje tím především to, že obsah práce je soustředěný na behaviorální vzorce platné všude. Smogem očuzený balkónek, jakých je v našem hlavním městě nespočet, kam si dochází pracující jednoho pražského podniku odskočit, není jen o kouření, ale o diktátu stereotypu za ním, o nutnosti každodenní akce, která je znovu a znovu stejně automaticky prováděna.

Cigareta je dokonalým emblematickým produktem moderní mechanizované doby, v první polovině 20. století kouření expanduje díky účinným marketingovým nástrojům tabákového průmyslu. Mašinérie trhu, vědy a techniky je neúprosná a alibistická současně, stejně jako podrobný popis současných neuróz a neduhů, který zajišťuje. Nejsou snad jejím samozřejmým vedlejším produktem? 

Mariana Serranová

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů