Tereza Velíková a Lenka Vítková: Poznámky k chůzi
18. 1. – 4. 2. 2011
vernisáž 17. 1. v 18:00

 

Poznámky k chůzi souvisejí s výstavou v Karlín Studios, která se jmenuje Chůze, asi tak jako se poznámky pod čarou vztahují k hlavnímu textu. 

Vztahy mezi poznámkami pod čarou nejsou přímé, spojuje je text nad čarou. To bude ta Chůze v hale vzdálené pár kilometrů na západ. A nebo je to rozhovor, který probíhá už pár let v pokojích a oknech či na balkonech a lavičkách někde jižněji na Praze 4. 

Rozhovor-chůze pokračuje střídáním naslouchání-stání a mluvení-pohybu.

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů