Jan Šerých: "!sey ,lleH"
9. 11. – 31. 1. 2013
prodlouženo do 7. 2. 2013
vernisáž 8. 1. v 18:00

 

Jan Šerých pracuje převážně jako malíř, přestože v průběhu let používal i video, vytvořil zvukové instalace apod. Na první pohled navazuje autorovo dílo na geometrické tendence v malbě, op-art, vizuální poezii, avšak jeho podstata je jiná.Malby poukazují na odlišné obsahové roviny a je třeba je vnímat v jiném kontextu. Na autorově práci je zajímavé, že přesto že se k malbě stále vrací, nepracuje vůbec klasickým malířským způsobem.Malba si zachovává sice stále svou silnou vizuální stránku, je však využita tak, že často odkazuje na jiné médium. Zpočátku byly obrazy inspirovány novými technologiemi, počítačovou estetikou - přestože byly provedeny klasickým způsobem.Podobně jako Telefonní kresby, kresby šrafované fixem.

Inspirace pro obrazy Jana Šerýcha často vznikly z "nalezených" a poté nově použitých zdrojů. K výrazným pracím té doby patří nástěnná geometrická malba Kubrick´s Carpet, jež je založena na vzoru koberce z Kubrickova filmu The Shining (představena na V. Bienále mladých Zvon v roce 2005).

Postupem času se předmět obrazů stále více proměňoval z abstraktnější polohy do literárnější a na obrazech se objevily slova, znaky, šifry... Na první pohled sváděly k luštění. Zajímavé ale je, že přestože dílo Jana Šerýcha působí čistě technologicky, téměř jako vzdání holdu technice, ve skutečnosti obsahuje sdělení i zcela opačné. Obrazy mají v sobě vtip a ironii.

Jako příklad by bylo možné uvést jednu z výrazných výstav Jana Šerýcha v Galerii NoD v roce 2008, společné výstavy s Vasilem Artamonovem. Jednalo se o ready-made testů inteligence, graficky přepsaných do podoby pravoúhlých čísel a písmen latinky. Jak sám autor říká: "jednalo se o pokus o nonverbální komunikaci prostřednictvím textu - zakódovaného textu. Zprostředkovával jsem šifru, aniž bych jí sám rozumněl a tak jediné, co jsem sdílel s divákem bylo právě neporozumění. Zbavit sebe sama i diváka provinění z neporozumění tomu umění…

www.rozhlas.cz/mozaika/radiogalerie/_zprava/jan-serych--976440

Díla tedy v konečném důsledku vyzněla jako vizuálně velmi působivé monumentální znaky, které naopak ironizovaly jakoukoliv snahu po možnosti matematicky zkoumat lidské myšlení…

Na současné výstavě v Galerii Jelení je představen soubor obrazů, jež autor doplnil vlastním textem. 

Gabriela Kotíková

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů