In Saček Veritas: Flashback
20. 6. – 22. 7. 2018
vernisáž: 19. 6. 2018

kurátor: Adam Vrbka

Co vlastně znamená Flashback? Podle Bretta Gordona[1], se jedná o nebezpečný proces, způsobený nedostatečným tlakem kyslíku ve svářecí hadici. V důsledku nízkého tlaku dochází k prostupu plamene zpět k tlakové nádobě a hrozí výbuch, případně úmrtí obsluhy.

A právě onen potenciální výbuch je i pro výstavu Flashback skupiny In Saček Veritas signifikantní.

Ať už instalace odkazuje k minulosti pouze opětovným užitím materiálů, ze kterých jsou vytvořena výtvarná díla, či i z jiného důvodu. Zmíněný potenciální výbuch a energie při něm uvolňovaná, hrozí při špatném nasměrování až absolutní destrukcí svého okolí. To je právě ten moment, ke kterému skupina inklinuje, a ve kterém se vyskytuje častěji.

Proto i v případě výstavy v Galerii Jelení nelze hovořit o instalaci uměleckých předmětů, ale o instalaci artefaktů. To nejzásadnější se vždy odehraje pouze v přímém přenosu a v průběhu okamžiku, za přítomnosti autorů samotných. Ať už v okamžiku vernisáže, v průběhu performance, či ve chvíli zdánlivé absence jakéhokoliv pohybu skupiny.

Každý z autorů do jejich společné tvorby přináší témata z osobního života, vlastní pohledy na konkrétní problémy a návrhy řešení. A právě tak, jako se mění jejich věk, jak získávají zkušenosti a prožívají další a další počitky, zdokonalovává se i forma jejich uměleckého vyjádření. A někdy i pomyslná hra na schovku, či nepřímé odkazy ke starým formám a ideálům. A právě tak, jako se skupina vyvíjí, vyvíjí se i performativní výstava Flashback. Výstava s téměř neobjasněným důvodem, a možná i s nevyřčenou manipulací s myslí diváka.

Umělecká skupina In Saček Veritas vznikla v listopadu 2012 v Ostravě převážně ze studentů Katedry Intermédií Ostravské univerzity, jako volné seskupení autorů – umělců, kteří vytváří společné performativní vystoupení a objektové instalace na různých festivalech a akcích ve střední Evropě. 

Mezi performativní cykly, které neustále rozvíjejí patří například série Zlatá mládež, ke které neodmyslitelně patří užití zlaté termo fólie. 

Postupem času skupina In Saček Veritas získala z hlediska obsazení jasnou a stálou podobu. Mezi stěžejní osobnosti skupiny dnes patří absolventi Ostravské univerzity a UMPRUM. Jedná se o Tomáše Graběce, Krystýnu Kašparovou, Ondřeje Marholda, Františka Muchu a Václava Voleského.


[1] http://www.safetypartnersltd.com/welding-safety-dangers-welding-flashback/#.WyUhmSCxXIV Vyhledáno dne: 16.6.2018


Galerii Jelení podporují MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netUMA: You Make Art

Centrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů