Severní vítr

Ateliér Interaktivní média FUD UJEP

Eva Černá, Petra Hejdusová, Pavel Konvičný,
Kateřina Molíková, Kateřina Novotná,
Alžběta Remišová, Olga Štenglová, Jáchym Zvoníček

25. 2. – 20. 3. 2022
vernisáž: 24. 2. 2022 od 18 hodin

kurátoři: Adéla Machová, Pavel Kopřiva

Odkud vítr vane? Ateliér Interaktivní média na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem představuje vybraná umělecká díla studentů v bakalářských a magisterských studijních programech Výtvarná umění. 

Větrná smršť různých formátů a užitých médií ukazuje na otevřené možnosti ve volbě výrazových prostředků, které napomáhají vystihnout volené téma zpracovávané v uměleckém díle. Prezentovaná díla jsou založena na datových projekcích, videoartu nebo prostorových instalacích a jsou charakteristická osobitým přístupem i respektem k individuálnímu rozvoji autora.

Ateliérová výuka se soustředí jak na nová média a práci s elektronickým obrazem, tak na prostorovou tvorbu. Za daným ateliérem stojí umělci Pavel Kopřiva a Jan Prošek, kteří studenty vedou nejen ke zkušenosti s interakcí ve vztahu k divákovi či galerijnímu prostoru, ale především k různorodé, někdy přímo experimentální, tvůrčí práci. 

Interaktivitu přitom vnímají jako neomezené pole vztahů. Tvorba se stává procesem zhmotnění myšlenek a u většiny studentů ji definuje konceptuální přístup. Přes programování, elektronické kutilství, audiovizuální záznamy, animaci až po práci se světlem či s přírodními procesy hledají cestu ke zprostředkování obrazů a situací, které definují současnou společnost nebo každodenní život a kde poznáváme i sami sebe. Virtuální nebo internetové prostředí reflektují stejně intenzivně jako ten reálný a přirozený svět, v němž žijeme. 

Výstava Severní vítr přináší vhled do tvorby té nejmladší generace budoucích umělců. Ukazuje autorské zpracování různě rezonujících témat z oblasti kultury, umění, vědy, environmentu, techniky, životního stylu a dalších. Metaforické přirovnání v názvu výstavy neodkazuje na krutý a mrazivý vítr, je mnohem spíše vnímáno jako nový, svěží vítr, který kromě jiného ukazuje směr pohybu na současné české výtvarné scéně.

– Adéla Machová


Výstavní program Galerie Jelení podporují MKČRMagistrát hl. m. PrahyStátní fond kultury ČRMČ Praha 7 a GESTOR – ochranný svaz autorský, z. s. 
Partneři: Kostka stav
Mediální partneři: ArtMapjlbjlt.netNáš REGION
Mladý svět a UMA: You Make Art

foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal Czanderle
foto: Michal CzanderleCentrum pro současné umění Praha, o. p. s. | www.fcca.cz | info@fcca.cz | CSU Praha: Zásady zpracování osobních údajů